Label

Quy định về kiểm soát các hành vi hạn chế kinh doanh của doanh...  (29-07-2014)

Hội nghị Liên Hợp Quốc về các hành vi hạn chế kinh doanh được Đại Hội đồng triệu tập theo Nghị quyết số 33/153 ngày 20 tháng 12 năm 1978 dưới sự bảo trợ của Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp quốc (UNCTAD). Theo Nghị quyết số 103 (V) ngày 30 tháng 5 năm 1979 của UNCTAD, Hội nghị về các hành...

Cục Quản lý cạnh tranh mời tham dự Hội thảo “Bảo vệ quyền lợi...  (17-07-2014)

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sản phẩm điện máy ngày càng được tiêu thụ rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân. Tuy nhiên, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực này vẫn là một vấn đề mới mẻ và còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập đối với cả...

  • Nghiên cứu - Trao đổi
  • Hồ sơ vụ việc
  • Hợp tác quốc tế

Hệ thống tư vấn, tiếp nhận khiếu nại tiêu dùng của Hàn Quốc  (29-07-2014)

Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển ngày càng đa dạng và nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng cũng phải đối mặt nhiều với những rủi ro bị xâm phạm quyền lợi. Do đó, người tiêu dùng có nhu cầu rất lớn trong việc tìm kiếm thông tin tư vấn cũng như khiếu nại để đòi quyền và lợi ích hợp pháp. Để thực thi tốt vai trò của mình, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cần phải xây dựng một hệ thống kết nối với người tiêu dùng để tư vấn và bảo vệ quyền lợi cho họ.

Đơn vị quản lý website
Trung tâm Thông tin - Cục Quản lý cạnh tranh
Địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.22205002 - Fax: 04.22205003
Email: ccid@moit.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử
số 179/GP-TTĐT Hà Nội ngày 17/8/2010