Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng  23-07-2019

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo Quyết định số 83/QĐ-CT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10   18-07-2019

Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 133/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10. Vừa qua, Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10 đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Nhật Bản hỗ trợ hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh cho Việt Nam  17-07-2019

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, tại Hà Nội, Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và ông Kobayashi Yosuke, Giám đốc, Bộ phận Chính sách công và Phát triển công nghiệp, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký Biên bản ghi nhớ (Minutes of Meetings) về việc xây dựng Dự án “Hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh của Việt Nam”.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt nam.  16-07-2019

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 113/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt nam. Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Kêt quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp  10-07-2019

Thực hiện kế hoạch thanh tra của Bộ Công Thương năm 2019, vừa qua Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam và Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam.

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MC Ocean Việt Nam.  05-07-2019

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MC Ocean Việt Nam như sau:

Kết quả Vòng 2 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019  05-07-2019

Căn cứ quyết định số 82/QĐ-CT ngày 05 tháng 7 năm 2019 về việc công nhận kết quả Vòng 2 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày