Quyết định cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 06-09-2018

Quyết định cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tiến hành thẩm định Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của Công ty Hàng không Jetstar Pacific Airlines.

      Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số: 3105/QĐ-BCT Quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Quyết định số 3105/QĐ-BCT). Theo nội dung Quyết định số 3105/QĐ-BCT, các doanh nghiệp cho hưởng miễn trừ bao gồm Công ty Hàng không Jetstar Pacific Airlines và Công ty Jetstar Asia Airways PTE.LTD. Các doanh nghiệp trên được thực hiện các hoạt động phối hợp trong “Thỏa thuận phối hợp liên doanh” trong phạm vi dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không giữa các tuyến bay Đà Nẵng – Singapore (và ngược lại). Thời hạn miễn trừ trong Quyết định là 03 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.
 
      (Link đính kèm)
      Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./. 
 
 Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh cạnh tranh
 
  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày