Việt Nam tổ chức phiên tham vấn công khai vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc SG06) 23-08-2017

Việt Nam tổ chức phiên tham vấn công khai vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc SG06)

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1682A/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP có mã HS: 3105.10.90; 3105.30.00; 305.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00 và 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

edf40wrjww2News:News_Content

              Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3044/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số mặt hàng phân bón DAP và MAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 305.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00 và 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Căn cứ Theo Điều 7 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam và Điều 15 Nghị định số 150/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09h00 - 11h30, Thứ ba, ngày 19 tháng 09 năm 2017

2. Địa điểm: Phòng họp 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

3. Chương trình dự kiến: Gửi kèm theo Thông báo này

4. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

5. Số lượng: Mỗi Bên liên quan cử không quá 03 (ba) đại diện tham gia

Xin lưu ý rằng buổi tham vấn không mang tính bắt buộc, các Bên liên quan không có mặt tại buổi tham vấn vẫn được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đơn đăng ký tham vấn (theo mẫu đính kèm) và nội dung trình bày trong buổi tham vấn phải được gửi bằng đường bưu điện hoặc email tới Cơ quan điều tra trước 17h00 ngày 08 tháng 09 năm 2017, theo địa chỉ:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +84-24-2220.5002 (máy lẻ 1038)             Fax: +84-24-2220.5003

Cán bộ phụ trách: Phan Mai Quỳnh (email: quynhpm@moit.gov.vn;)

Cơ quan điều tra trân trọng thông báo./.

             Nhấp vào đây để tải về:

1. Thông báo của Cơ quan điều tra

2. Đơn đăng ký tham vấn

             3. Chương trình dự kiến

                                  (Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày